Modüller

Aşağıda sıralanan modüller iki ayrı bulan zaman diliminde paralel ve ardışık olarak uygulanır. 

Başarının Şifreleri
Hayal Et, Planla, Eyleme Geç

Duygu Temelli Sürdürülebilirlik Becerileri

Yeşil Paradigma ve Sürdürülebilirlik Bilinci Eğitimi

Çatışma Çözümü ve Şiddetsiz İletişim Becerileri

Türetici Değerleri ile Etki Tasarımı Eğitimi

İklim Acil Durumu Kampanyası Geliştirme Eğitimi

Döngüsel Ekonomi ve Tasarım Düşüncesi Eğitimi