Humanitas 2.0

Birey sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik, ekolojik, küresel ve yerel boyutlarını, ilkelerini, önündeki engelleri, ikilemleri, zorlukları, karşılıklı bağdaşıklığı anlamalı; çeşitliliğin inovasyon için önemini, inovasyonun da sürdürülebilirlik için önemini kavramalıdır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bağlamı, uyardığı farkındalık ve duygu ile gençlerin, değişim katalizörü olması motivasyonunu, sosyal ve duygusal olgunluğunu, 21. yy kariyer becerilerini geliştirir. Gençlerin insan kaynağı pazarındaki yetkinlik açığını karşılayacak disiplinlerüstü, kültürlerüstü, inovatif, adil, kapsayıcı yeşil paradigma aktörleri olmasını sağlar.
Gençlere yeşil paradigmaya geçiş sürecinde sürdürülebilirlik ve onarıcılık ilkesiyle yeni normali şekillendirme; ürün, hizmet, süreç, kurum kültürü ve doğa – insan ilişkisini dönüştürme yeterliliği ve motivasyonu edindirmeyi amaçlıyoruz.