Özgeçmişin Ötesi

Tarih

“Çevresel etkilerini iyileştirmek isteyen şirketlerin yeni yetenekleri işe alırken bir özgeçmişin ötesi‘ne bakmaları gerekir. Hükümetler, şirketler ve bireyler, işe alım pazarının yalnızca diplomalara, ünvanlara ve deneyimlere, derecelere ve okullara odaklanmanın ötesine geçip aynı zamanda beceri ve yeteneklere odaklanmaya geçmesine yardımcı olmak için bir araya gelmelidir”

Ryan Roslansky LinkedIn CEO’su

Dönüştürücü Yeşil Yetkinlikler…

PwC Almanya Deneyim Danışmanlığı Direktörü Verena Augustin, iklim değişikliğini ele almak için daha kapsayıcı ve sistematik bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulayan vizyoner bir kaç kişiden biriydi.”Bence düşük egolu, yüksek etkili bir zihniyete geçmemiz gerekiyor” diyen Scott, “Son 15 yıldır inovasyonda çalışıyorum ve bu mesele her zaman tüketimi artırma odaklı bireysel ihtiyaçlarla ilgiliydi – tüketici odaklılık yerine, gerçekten tüm paydaşlar için kapsayıcı bir ekosistem görüşünü benimsememiz gerekiyor … gezegen de bu paydaşlardan biri.”sözleriyle mütevazi bir parçası olduğumuz doğayı gözetip onaracağımız bir ekonomiye muhtaç olduğumuza dikkat çekiyor.

Augustin, öncelikle büyümeyi yönlendirmeyi düşünmekten uzaklaşmanın, bunun yerine değerin daha işbirlikçi bir şekilde kapsayıcı olarak nasıl yönlendirileceğini düşünen bir zihniyeti teşvik etmenin gerekliliğini vurgulayarak her yerel ve küresel ölçekte sosyal- ekonomik-ekolojik sistem paydaşının seçim ve davranışlarının değişimdeki etkisini göz önünde bulunduran bir ekosistem yaklaşımını savunuyor.

Bu zihniyet, dönüştürücü yeşil becerinin harika bir örneğidir – şirketlerin ekonomik faaliyetlerini çevresel olarak daha sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı olabilecek proaktif bir düşünce biçimi ve değişim adımı atma insiyatifi dönüştürücü yeşil yetkinlik olarak anlaşılabilir. Yeşil işgücü sadece iklim bilimciler, çevre mühendislerine ve yenilenebilir enerji mühendislerine ihtiyaç duymuyor; aynı zamanda daha bütünsel ve sistematik düşünme ve hareket etme kapasitesine sahip insanlar gerektiriyor.

LinkedIn’in 2022 Küresel Yeşil Beceriler Raporu’nda, işgücü eğilimlerinin değişen küresel ekonomiye yanıt olarak nasıl değiştiğini özetleyen bir bu belge, benzer yaklaşımla LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky’nin çevresel etkilerini iyileştirmek isteyen şirketlerin yeni yetenekleri işe alırken bir özgeçmişin ötesine bakmaları gerektiği görüşüne yer veriyor. Roslansky “Hükümetler, şirketler ve bireyler, işe alım pazarının yalnızca diplomalara, ünvanlara ve deneyimlere, derecelere ve okullara odaklanmanın ötesine geçip aynı zamanda beceri ve yeteneklere odaklanmaya geçmesine yardımcı olmak için bir araya gelmelidir” diyor.

Küresel ve yerel ölçekte aynı sektördeki rakiplerden, simbiyotik ilişki içinde olan sektörlere kadar iş ekosisteminin tüm paydaşlarının dönüştürücü yeşil yetkinliklerin çalışanlarına ve özellikle gençlere kazandırılmasında ortak insiyatifle birleşmeleri gerekmektedir. Bu ortaklığın dönüştürücü momentumu çağ değiştirici ölçüde büyük olacaktır. Mesele sadece devlet yöneticilerine, akademisyenlere ve eğitimcilere bırakılamayacak ciddiyettedir.

Yeşil yetkinlikler meselesinin dönüştürücü gücü görülmeli; melele bütünsel yaklaşımla, kalkınma politikaları perspektifi ile, olumlu ve olumsuz dinamiklerin uzun erimli etkilerine farkındalıkla ele alınması gerekir.

Kaynak: Daniel Goleman, The Green Skill All Employers Will Need

More
articles