Gökkuşağı Savaşçıları

Tarih

Ekonomik şoklarda durağanlık dönemlerinde, tecrübeli yetişkin çalışanların kalıcılığı karşısında genç istihdamı büyük ölçüde risk altındadır. Ülkemizde yaşanan genç işsizliğinin en dikkat çekici yanlarından biri de son yıllarda yükseköğretim kurumu sayısıyla beraber hızla artan ve 2020 yılında %312′ ye ulaşan yükseköğretim mezunu oranıdır.

Giderek derinleşen istihdam ve eğitim modelleri arasındaki beceri uyuşmazlığı sorunu, okuldan işe geçiş sürecini uzatmakta, gençler için lisans programı mezunlarının %48’i iki yıldan az sürede, %66′ sı 2-3 yıl içinde ve %75′ i 4-5 yıl içinde istihdama katılmaktadır.

İstikrarlı büyüyen bir ekonominin temel koşulu olan yetişmiş iş gücünün geleceğini şekillendirecek en verimli yıllarını üretimden uzak geçirmesi, diğer taraftan stratejik sektörlerde 21. yüzyıl yetkinliklerine paralel olarak nitelikli personel talebinin artması; iş gücü piyasasında arz-talep dengesizliğini ve yetenek açığı odaklı eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaçtan çıkışla Dünya Ekonomik Forumu tarafından başlatılan ve koordinasyonu İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı” gibi programlar sektörün kısa ve orta vadeli ihtiyaçları yönünde şekillenen bir eğitim kurgusu olarak değerli ve önemli olsa da yeteli değil.

Savunucusu olduğum algoritması yapılamayacak insan 4.0 becerisine yönelik eğitim kurgularına da ihtiyaç var. Akademik çevrelerin ve OECD’ nin yeterince sesli dikkat çekmediği bu konu son derece önemli. Bütüne eleştirel bakış, değişimi öngörmek, değişimi şekillendirmek, duygu zekası (sebat, gerçekçi iyimserlik, bütünün iyiliğine odaklı eylem motivasyonu, cesaret) gibi dönüştürücü becerilere ihtiyacımız var. Bu becerilerle sürdürülebilir kalkınma amaçları bağlamında akıcı, sorgulayıcı, yürütücü öncü veya işbirlikçi iradeye ihtiyacımız var.

Gökkuşağının renklerini taşıyan insan olarak insan topluluğuna, doğa ananın rahmine – doğaya görünmez iplerle bağlıyız.

Bir Dünya derdim var diyecek “gökkuşağı savaşçıları”, yeryüzü koruyucuları aramızda mı !?

More
articles