Duygu Temelli
Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri

Humanitas 2.0 Eğiti Programı'nın çekirdek yetkinlik seti, sosyal ve duygusal öğrenme yetkinlikleridir. CASEL (Collaborative Academic Social and Emotional Learning)' ca önerilen çerçeve akademik çevrelerce psikososyal gelişmişlik için bir altın standart olarak kabul edilmiştir.

Öz Farkındalık

Kişisel farkındalık, düşüncelerinizi, duygularınızı ve değerlerinizin davranışlarınıza nasıl yansıdığını belirleme ve değerlendirme; güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak belirleyebilme yeterliliğidir.

Gençlerde öz-farkındalık gelişimi duygusal zekanın, liderlik becerilerinin ve uzun erimli başarının bir göstergesi olabilir. Kendini tanıma becerileri şunları içerir: 

Öz Yönetim

Öz-yönetim becerileri gelişmiş olan bireyler, kendi kendini motive etmenin yanısıra stres yönetimi ve dürtü kontrolü için daha güçlü bir kapasiteye sahip olurlar.

Duygusal öz düzenlemenin ötesinde, öz yönetim aynı zamanda olumlu hedef belirlemeyi de kapsar. Öz-yönetim, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol altında tutarak, öğrencilerin özlemlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları iradeyi, organizasyon becerisini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kendi kendini yönetme alt becerileri şunlar içerir:

Sorumlu Karar Verme

Sorumlu karar verme, davranışlarınız ve sosyal etkileşimleriniz hakkında olumlu, yapıcı seçimler yapma yeteneğidir.

Bu temel yeterlilik aynı zamanda gelişmiş eleştirel düşünme becerilerini kullanarak çeşitli sonuçların gerçekçi bir değerlendirmesini içerir. Değerlendirme yaparken kendinizin olduğu kadar başkalarının da iyiliğini düşünürsünüz. Sorumlu karar verme alt becerileri şunları içerir:

İlişki Becerileri

İnsanlar biyolojik olarak yakın, ödüllendirici ilişkilere ihtiyaç duymaya programlanmıştır. Diğer sosyal becerilerin yanı sıra iletişim kurma, dinleme, duyguları doğrulama, sosyal baskılara direnme ve çatışma çözme yöntemlerini kullanma becerisini içerir.

İlişki alt becerileri şunları içerir:

Sosyal Farkındalık

Sosyal farkındalık, sosyal ve etik davranışları öğrenmenin yanı sıra başkalarının bakış açısını alma ve onlarla empati kurma yeteneğidir.

Sosyal farkındalık alt becerileri şunları içerir: