Yeni dünya gençlerle nasıl şekillenecek?

Gençlerle çalışmak bir yandan geleceği inşa ederken bir yandan öğrenmek ve yenilenmek demek. psp23 çok önemli bir oluşum, hem gençlere yetkinlik kazandırmayı, hem de onların dönüşüm yaratma potansiyellerini desteklemeyi amaçlıyor. Gençler bugün gezegende neler olup bittiğiyle ilgili herkesten daha güçlü fikirlere sahip. Gençler dünyayı daha iyi hale getirebilir. İklim acil durumuna, biyolojik çeşitlilik krizine karşı birlikte neler yapabiliriz onları nasıl destekleyebiliriz? Gördüğüm kadarıyla bu inançla yapılacak çalışmaların desteklenmesi psp23’ün temel yapıtaşlarından. Ne güzel.

 

Good4Trust.org’da biz karmaşıklık teorisine dayanarak sistemin ekolojik ve sosyal açıdan adil bir hale dönüşebileceğine güveniyoruz. Diyoruz ki “Yeterli sayıda insan birlikte hareket ederek basit kuralları hayata geçirirse sistem değişir.” Benzer bir şekilde, “Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi” kitabında da değindiğimiz gibi, yeterli sayıda genç bir değişimin olacağına inanır, bir araya gelir ve harekete geçerse sistem değişir. Bunu mümkün kılmanın yolu ise gençlerle birlikte çalışmak, bir araya gelmek ve güçbirliği yapmak. İşte psp23 de tam olarak bunu hedefliyor. Ne doğru.

 

Türetim ekonomisi, en basit haliyle, gezegeni destekleyen ve gezegene pozitif etki eden bir ekonomik sistem. Mevcut ekonomik sistemin hastalıklı haline karşı geliştirilmiş, gezegenle barış içinde olmak üzerine kurulmuş bir sistem. Bu yüzden suyu, havayı, toprağı bir kaynak olarak değil, bir varlık olarak görüyoruz. Gezegendeki varlıkları tüketilip bitirilecek bir kaynak olarak değil, haklara sahip bir varlık olarak görürsek, başka varlıklara olan davranışların da değişeceğine inanıyoruz. psp23’ün “Duygu Temelli Sürdürülebilir Yetkinlikleri” ise tam bu noktaya eğiliyor. Bu eğitim gençlerin sosyal farkındalık kazanmaları, sonra değişimin ve dönüşümün bir parçası olmaları için işin temelinden, konuyu öz farkındalıktan ele alıyor. İnsanlar, kendi benlik algılarını daha iyi bir yerden kurabildikçe, öz farkındalıkları, öz saygıları gelişmiş oldukça sosyal olarak da daha farkında, daha sorumlu oluyorlar. Bir araya gelmek, topluluk olarak hareket etmek için bireysel farkındalık ve çaba da gerekiyor, birbirini destekleyip besliyor. Ne bütünleyici.

 

Bütünleyici çünkü farklılıklar bir araya gelince dayanıklılık ve değişim gücü ortaya çıkıyor. Gezegenimizde milyarlarca yıldır canlılar evrimleşerek uygun habitatlarda var oluyor ve ekosistemin bir parçası olarak doğaya katkı veriyor ve yaşamlarına devam ediyor. Bu tıpkı insanların ekonomik sistemde kendilerine uygun işler yapması gibi. Zaten asıl mesele, bu farklılıkların bir araya gelip faydalı bir şeyler üretebilmesi ve ekosistem oluşturması. İşbirliği ve dayanışma, farklı disiplinlerden insanların bir araya gelmesi ve kendi yetkinlikleri dahilinde bir arada bir amaç uğruna çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Tıpkı doğadaki diğer canlıların işbirliği ve dayanışması gibi. psp23’ün disiplinlerarası yaklaşımında bu işbirliği ve dayanışmayı besleyen bir konumda olmayı amaçlıyor. Eğitimlerin içeriğinde de, ekipte farklı disiplinlerden insnaların yer almasında da, gençlerin bir arada bir şeyler yapmasının amaçlanmasında da bu işbirliği ve dayanışma isteği ve çabası hissediliyor. Ne çeşitli ve destekleyici.

 

Eminim psp23 doğa ile uyumlu, ekolojik ve sosyal açıdan adil bir toplumun oluşmasına büyük katkı verecek. Nice güzel birliktelikler olsun.

Dr. Uygar Özesmi'den