Dönüştürücü Yeşil Yetkinlikler Çerçevesi Yetkinlik Kategorileri

Dönüştürücü Yeşil Yetkinlikler Bileşenleri ve Eğitmen Rolü

Sistem Yaklaşımı

Eğitimci, öğrenenin dünyayı birbirine bağlı bir bütün olarak anlamasına; sosyal ve doğal çevremizdeki bağlantıları kurmasına, günlük eylemlerin uzun vadeli sonuçlarını göz önünde bulundurmasına yardımcı olur.

Disiplinlerarası Yaklaşım

Eğitimci, öğrenenin sorunları disiplinlerüstü bakışla görmenin önemini farketmesine çözüm için çeşitliliğin, işbirliği içinde hareket etmelerine yardımcı olur.

Eleştirel Düşünme

Eğitimci, öğrenenin argumanların, iddiaların, kanıtların, düşünce kalıplarının, modellerin ve teorilerin çözüme katkı düzeyini ve güvenilirliğini eleştirel olarak değerlendirmelerine yardımcı olur.

Dünyadaşlık Kimliği

Eğitimci, öğrenenin sürdürülemezliğe yol açan sosyal ekolojik ve ekonomik dinamikleri anlamalarına yardımcı olur ve acil değişim ihtiyacı konusundaki farkındalıklarını arttırır. Dünyadaşlık kimliği ve sürdüürlebilirlik ilkeleri ile içgörü geliştirmesine yardım eder.

Gelişmeye açık zihniyet ve yılmazlık

Eğitimci öğrenenin kararlı bir iyimserlikle zorluk, belirsizlik ve zor duygular karşısında sakin kalarak dikkat odağını korumasına yardım eder.

Gelecek Odaklılık

Eğitimci, öğrenin geleceği hayal etmelerine, alternatif olasılıkları keşfetmesine ve bu bilgiyi değişiklik ihtiyacını belirlemek için kullanmasına yardımcı olur.

Yaratıcılık

Eğitimci, öğrenenin yaratıcılığın sürdürülebilirlik için önemini görmesini; yinelemeli bir çözüm odaklı süreçde çeşitliliğin önemini, çevik uyumun ve düşünceleri sürekli iyileştirme (düşünce esnekliği) önemini farketmesini; erken sonuca varmama tutumunu teşvik eder.

İnsiyatif almak

Eğitimci, öğrenenin değerleri, seçimleri ve eylemleri üzerinde eleştirel düşünmelerine, alışkanlıklarının uzun erimli sonuçlarını görmelerine, seçilmiş bir varoluş yoluna yönelmelerine yardım eder.

Duygudaşlık ve Şefkat

Eğitimci, öğrenenin kendi duygularını tanımalarına ve başkalarına duygudaş olmalarına ; doğa, insan ve kendileri ile şefkatli bir bağ geliştirmelerine yardımcı olur.

Cesaret

Eğitimci öğrenenin statükoyu sorgulama, bütünün iyiliği için ihtiyaç belirleme, öncü insiyatif alma ve savunucu olmanın değişimi başlatmada önemini fark etmesine yardım eder.

Katılım

Eğitimci, öğrenenin aktif sivil toplum katılımcısı olmasına, kendi etki alanında değişime katkıda bulunmasına yardımcı olur: Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri destekli öğrenme ortamı sağlar. Öğrenenin kişisel farkındalığını, öz saygısını, bütünün iyiliğine hizmet etme motivasyonu ve yaratıcı özgüven geliştirmesine kolaylaştırıcı olur.

Eylemlilik

Eğitimci, öğrenenlerin proaktif, sorumlu eylem adımları planlamasına ve harekete geçmelerine yardımcı olur.

Kararlılık

Eğitimci, öğrenenin kararlılıkla çözüm odaklı kalmasında, çelişkili dinamiklere rağmen ilke temelli ve proaktif doğru adımları atmasında; esnek düşünmenin, duygu çevikliğiyle hatadan dönmenin önemini farketmelerine yardımcı olur.

Kişisel farkındalık

Eğitimci, öğrenenin kendisini tanımasına, değerlerin eylemler için nasıl itki sağladığını farketmelerine; yardım eder.

Özgüven

Eğitimci öğrenme ve keşifler için güvenli bir alan açarak, yapıcı dönütler vererek öğrenenin değişim adına fark yaratma cesaretini, yaratıcı özgüvenini, öz yeterlilik duygusunu, özsaygısını güçlendirir.

Dünyadaşlık Kimliği

Bilgi ve Kavrayış

Beceriler

Değer ve tutumlar