İnsanlık Tarihindeki İkinci Rönesansa Hazır mıyız ?

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın küresel bir eylem çağrısı ve ortak referans çerçevesi olarak tarihteki ikinci aydınlanma dönüşümünü ivmelendirecek potansiyel gücü olduğunu öngörüyoruz.. Bu potansiyel gücün açığa çıkması için gençlerin, gelecek jenerasyonların doğa üzerindeki haklarına saygılı hak temelli bir ekonominin aktörü olmaya hazırlanması gerekiyor.

1

NE ?

Sürdürülebilirlik ve iklim eğitimi hızla değişen gezegende türümüzü ve diğer türleri neyin beklediğini; günlük eylemlerimizin dünyadaki yaşamın yok oluşu tehlikesi üzerinde ne gibi potansiyel etkileri olacağının öğretimini kapsar. İklimin neden değiştiğine ve iklim acil durumunun ortaya koyduğu zorlayıcı faktörlere farkındalıkla onarıcı olmak için, tüketim alışkanlığını değiştirmek ve sürdürülebilir çözümler için yenilikçi teknoloji geliştirmenin ötesinde gerçekçi iyimserlik ve kararlılıkta savunucu olmak, şefkatle özümüze, doğaya ve topluluğa bağlanmak gerektirmektedir.
2

NASIL ?

Eğitim programında sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim eğitimini bağlam olarak kabul eder, meseleyi şefkat temelli odağa alırız. İklim eğitimi, bilim ve duyguların bir birleşimidir. Gençlerin sürdürülebilirlik meselesi bağlamında sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) becerileri, 21. yy becerileri (yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği) ve dönüştürücü becerileri (bütünsel bakışla değişim ihtiyacını öngörme, değişimi tasarım düşüncesiyle şekillendirmek; değişimi başlatmak üzere sorumluluk almak, zor zamanlara dayanıklılık, çatışma çözme ve uzlaşı) edinmesini amaçlarız. Bu yolla şefkat ve saygıyla gençlerin potansiyellerini açığa çıkarır, özgüvenlerini güçlendirir, sürdürülebilirlik etiği ve özgür irade ile seçebilecekleri bir varoluş yoluna hazırlarız.
3

NEDEN ?

Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri, sürdürülebilirlik zorlukları ve fırsatları üzerinde çalışırken olumlu sonuç almayı kolaylaştıran, birbirini tamamlayıcı işleve sahip bilgi beceri ve tutumlardır. Sürdürülebilirlik alanındaki temel yetkinlikler, bir disiplinden bağımsız ve jenerikdir. Sürdürülebilirlik için Eğitimin hedef çıktısıdır. Sürdürülebilirlik yetkinlikleri bireyleri karmaşık sorunları çözmek ve sürdürülebilirlik lehine fırsatlardan yararlanmak için donatır:

yeşil paradigma değişiminin öznesi İnsan

Anadolu topraklarından çıkan bilgelikle Platon, Socrates, Çiçero gibi felsefecilere göre eğitimin temel amacı, hakiki bilgi peşinde koşan, kültürlerüstü ve ruhsal anlamda dengeli bireyler yetiştirmektir. İnsanlık anlamına gelen humanitas, bu eğitimin ulaşması hedeflenen sonuçtur. Daha o dönemde farkedilen bu ihtiyacı günümüzde okullar ne derece karşılamaktadır ?

Günümüzde, sanayi devriminin talep ettiği, standart seri üretime uygun  insanı yetiştirmeyi halen öncelikli görev bilen bir eğitim anlayışının hüküm sürmekte olduğunun farkında mısınız ? Kaygı verici değil mi ?

Sizleri Etki PSP 23’ün paydaşı olmaya, Çiçero’nun yolundan gitmeye davet ediyoruz.

Çiçero'nun yolundan..

Günümüz iş dünyası, belirsizliklerin ve sebep sonuç zinciri kopuk çok değişkenli dinamiklerin bulunduğu bir evreden geçiyor. İklim acil durumu, doğal kaynakların azalması, sınırlı kaynaklarla sınırsız büyümenin sürdürülemezliği gerçeği ile yüzleştiğimiz bu dönemde toplumu ve ekolojiyi onarmaya odaklı inovasyona, dolayısıyla algoritması yapılamayacak insan 2.0 yetkinliklerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Yeşil paradigmaya geçiş için dönüştürücü yetkinliklere, inovatif düşünmeye; değer yaratma motivasyonuna sahip olmaya; ileri bilgi işleme süreçlerine ve yeşil etik kodlara ihtiyaç bulunmaktadır. Dönüşüm bireyin yeni bir benlik fikri tasarlamasıyla başlar. İnsanın yaşamda varoluş yolunu ve yaratacağı değer odağını seçmesi için sürdürülemezlik dinamiklerini bütünsel olarak görmesi, kendini tanıması; değerlerini ve güçlü yönlerini farketmesi; sorunların çözümünde etki sahibi olma yeterliliğine inanması desteklenmelidir.

“hiçbir sorun onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez”
- Einstein

Değişim liderliğinin, insanın doğa ile kurduğu ilişkiyi dönüştürmenin; ekonomik, ekolojik ve toplumsal dayanıklılığı güçlendirmenin, insanın kendisine ve değişime liderlik etmesinden geçtiğine inanıyoruz. Ülkemizde eğitim sisteminin eksik parçasının kurumsal sürdürülebilirliği tehdit ettiğine inanıyoruz. Gençlerin yeşil yaka profesyoneller, sosyal etki girişimcileri ve türetici bireyler (Dr. Uygar Özesmi 2020) olarak yetiştirilmesinde iş ekosisteminin sorumluluğu bulunmaktadır. Doğadan aldığımız ilhamla yeşil ekonomi paydaşı kurumların simbiyotik bir ekosistemde ortak iyi için ortak insiyatif almasının kurumsal sürdürülebilirliğin ve adil ve güvenli bir dünyanın güvencesi olduğuna inanıyoruz.

Değer Odağımız

Kurumsal Yetkinliklerimiz: Sosyal etki yönetimi danışmanlığı , İnovatif ve Dönüştürücü Beceriler Değerlendirme Merkezi Tasarımı, Yeşil paradigma uyumlu kurum kültürü dönüşümü danışmanlığı , Kurumsal Eğitimler , Mindfullnes temelli bireysel ve grupla psikolojik kapital geliştirme koçluğu, Gençleri ve kadınları güçlendiren sosyal etki projeleri..

 

Humanitas 2.0 Projesi: Hizmetlerimiz arasında kolektif sosyal kaldıraç etkisi ile öne çıkan Humanitas 2.0 eğitim programı ile gençlere sürdürülebilir adil büyümenin yedi temel kavramı ile düşünme becerilerini ve değerlerini geliştirecekleri; toplumun ve gezegenin iyi halini desteklemekteki etki güçlerini farkedecekleri, gerçekçi iyimserlikle açık zihin yapısına ve gelişme zihniyetine geçebilecekleri öğrenme deneyimleri tasarlar, sunarız.

Yeni Akım Evrensel Kültürün Bileşenleri :

Potentia - Yeni İnsan

Prosumption - Türetim Değerleri

Partnership - Ortak Eylem

Sustainability - Sürdürülebilirlik

Restoration - Sosyal ve Ekolojik Onarıcılık

Peace - Barış ve Şefkat

Kurumsal İşbirliklerimiz

Yeşil Dönüşümün Öznesi Sizsiniz

Heyecan verici bir evrensel kültür dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Sürdürülebilirlik etiği ve ilkeleri ile yeni normale geçiş için öncü olmak, toplumu ve iş ekosistemini dönüştürmek üzere değer yaratmak isterseniz, sizi gönüllümüz olmaya davet ediyoruz.

''Bütün dünya birbirine sevgi ile bağlanmış , sevgini vermesini öğren. Çünkü gönlün anlasın ki , hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya korkarmış.''

- Mevlana